Mejeribrugets ForskningsFond (MFF) er en erhvervsdrivende fond, oprettet af Mejeriforeningen i 1990. MFF administreres af Landbrug & Fødevarer.

 
18.12Strategi

Strategi for MFF 2014-2018


Projekter
Herunder kan du læse om vores igangværende projekter indenfor teknologi, mikrobiologi samt sundhed og ernæring.

Teknologi


Mikrobiologi


Sundhed og Ernæring


Food Aid
 
Afsluttede projekter
Oversigt over de projekter under Mejeribrugets Forskningsfond, der er afsluttede.

Slutrapporter for afsluttede projekter kan rekvireres ved henvendelse til Mejeribrugets ForskningsFond's sekretariat